Přejít k hlavnímu obsahu

OMS Česká Lípa

Aktuality

všechny aktuality
Věstník č IV a příslušné přílohy naleznete zde.
Tento leták je určen držitelům honiteb, hospodařícím subjektům a uživatelům honiteb jako návod jak postupovat v rámci stávající legislativy (zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů) k předcházení, zabránění, popřípadě důsledkům škod zvěří na zemědělských pozemcích, plodinách a lesních porostech, včetně škod na zvěři.
Srdečně vás zveme na Poslední leč v Novém Boru