Přejít k hlavnímu obsahu

44. ROČNÍK MEMORIÁLU RICHARDA KNOLLA

Memoriál Richarda Knolla je vrcholná národní kynologická soutěž ohařů ČR
o titul "Všestranný vítěz ČR" o čekatelství titulu CACT.

Na této soutěži startuje nejlepších 20 ohařů z celé ČR s tradicí již od roku 1975.

Na MRK se ohaři kvalifikují na základě všestranných zkoušek z předešlého roku a nominační soutěže.

MRK není jen vrcholnou soutěží, ale je to také významná společenská událost, kde se nejen kynologové, ale i celá ČMMJ může prezentovat před veřejností.

ČMMJ, z.s. pověřila pořádáním 44. ročníku Okresní myslivecký spolek Česká Lípa.

Letošní ročník se pořádal pod záštitou hejtmana Libereckého kraje pana Martina Půty, senátora Parlamentu ČR za Českou Lípu Jiřího Voseckého a starosty města Zákup Ing. Radka Lípy.

Tak významná soutěž, jakou MRK bezesporu je, nebyla nikdy u našeho OMSu pořádána, a nebyla pořádána ani v Libereckém kraji.

Uvědomovali jsme si veliký závazek a odpovědnost, které na náš OMS bereme.

V pátek 24. 8. odpoledne naše nervozita vygradovala, když se začali do vyzdobeného sálu KD Zákupy sjíždět vůdci se svými ohaři, rozhodčí a samozřejmě i ostatní účastníci MRK.

Na sále účastníky vítal mysliveckou hudbou trubač Karel Steiner. Veškerou agendu při vstupu vůdců se psy zajišťovala jednatelka OMS Zdeňka Fazekašová a veterinární přejímku provedla MVDr. Kristýna Hodinová. Po té mohl v KD Zákupy ředitel memoriálu a předseda OMS Česká Lípa Petr Lípa přivítat všechny účastníky a vysvětlit veškeré organizační zajištění memoriálu.

Vrchní rozhodčí Ing. Jiří Formánek řídil losování, představení účastníků, rozhodčích a na všechny přítomné apeloval o dodržování platného zkušebního řádu.

V zámeckém parku státního zámku Zákupy proběhlo v sobotu slavnostní zahájení. Po nástupu rozhodčích nám bohyně Diana a sv. Hubert na koních, sokolníci a velmistři řádu sv. Huberta přivedli celé startovní pole 20-ti ohařů.

Vše se odehrávalo za nádherných fanfár trubačů SLŠ Trutnov. Po zaznění státní hymny byli představeni čestní hosté. Starosta města Zákupy Ing. Radek Lípa. přivítal mezi námi náměstka hejtmana Libereckého kraje pana Jiřího Löffellmana, předsedu ČMMJ, z.s. Ing. Jiřího Janotu, jednatele ČMMJ, z.s. Ing. Miloše Fischera, MBA, předsedu kynologické komise ČMMJ, z.s. Josefa Nováka, člena myslivecké rady ČMMJ, z.s. Ing. Václava Vomáčku, místopředsedu OMS Česká Lípa Ing. Františka Beránka, MBA, jednatelku OMS Česká Lípa Zdeňku Fazekašovou a zástupce sponzora Ing. Jolanu Kukaňovou.

Po nezbytných proslovech ředitele MRK a hostů, které byly krátké a obsahovaly co měly, zástupce OMS Jihlava František Popelář předal předsedovi OMS Česká Lípa kroniku MRK.

Dále se ujal slova vrchní rozhodčí Ing. Jiří Formánek, který představil vůdce se svými ohaři a delegovaný sbor rozhodčích.

 

 

 

Ohaři se rozdělili na 2 skupiny, čísla 1-10 šla na pole a vodu a 11-20 do lesa.

Velké a malé pole bylo poznamenáno letošním neobvykle horkým létem, kdy vybraný porost nerostl tak, aby se zde soutěž mohla konat, hraničilo to již s regulérností. Proto jsem v pondělí před MRK musel rozhodnout o jiné lokalitě, která byla vhodná pro tuto soutěž. Jednalo se o rozsáhlou travinu MS Zákupy-Podlesí, která byla zazvěřena vyspělou bažantí zvěří. Někteří psi měli i možnost přijít na zvěř srstnatou. Nakonec se ukázalo, že změna pole byla i výhodou, vůdci ani korona nemuseli přejíždět, jelikož vše bylo v sousedství KD Zákupy.

Nejlepší práci na poli předvedl Cliff pod Doubravským vrchem, KO, vedený Pavlem Švarcem.

Pro vodní práce byl vybrán malebný rybník v MS Velký Valtinov, jen 13 km vzdálen od centra memoriálu. Na rybníku byla hojně divoká pernatá zvěř, na kterou mohli psi přijít. I zde bylo zajištěno kvalitní občerstvení.

Nejlepší práce na vodě byla rozhodčími určena Alvinovi z Bukovinského vršku, POI, kterého vedl Václav Hejna.

Disciplíny lesa se konaly v lokalitě VLS, s.p. ČR, divize Mimoň, Skelná Huť, která je přímo předurčena pro konání takové soutěže jakým MRK je.

Panenský les poskytoval regulérní podmínky pro všechny disciplíny.

Vůdci, rozhodčí i korona zde našli perfektní zázemí s dobrým jídlem i pitím. Vynikající výkon předvedla fena KO, Ella fons Vitae, vedená Matoušem Charvátem a byla oceněna - nejlepší les.

Výborný výkon na barvě předvedl pes KO Verdi z Vtelenských polí, vedený Vladimírem Semerádem a získali nejlepší barvu. Pro tuto disciplínu řád

sv. Huberta připravil pohár a pozvánku na společný hon.

V neděli večer proběhlo slavnostní vyhlášení v KD Zákupy, kde na závěr předseda KK ČMMJ, z.s. Josef Novák zhodnotil letošní 44. ročník MRK. Pro nás pořadatele bylo vyznamenáním, když řekl, že OMS Česká Lípa by se mohl

v budoucnosti ucházet o pořádání memoriálu Karla Podhajského.

Vítězem memoriálu se stal Matouš Charvát s fenou německého krátkosrstého ohaře Ellou fons Vitae, a byl jim udělen titul "Vítěz MRK ČR 2018 - CACT"

I.cena 500 bodů.

Druhý v pořadí skončil krátkosrstý ohař Verdi z Vtelenských polí, vedený Vladimírem Semerádem, I.cena, Res. CACT, 489 bodů.

Jako třetí se umístil Ing. Jaroslav Novotný s českým fouskem Baronem Farní dvůr, I. cena, CACT, 487 bodů.

Čtvrtý v pořadí se umístil Pavel Švarc s krátkosrstým ohařem Cllifem pod Doubravským vrchem, I. cena, 479 bodů.

Na pátém místě se umístil anglický setr Am z Vlších hor vedený Josefem Korelusem, I. cena, CACT, 461 bodů.

Na místě šestém se umístil český fousek Cid z Blatin, vedený Zuzanou Dvořákovou, I. cena, Res. CACT, 447 bodů.

MRK je velice náročná soutěž jak pro vůdce, tak pro jejich ohaře, proto v soutěži 2 ohaři neobstáli, 5 bylo odvoláno a 1 byl vyloučen.

I. cenu získalo 6 ohařů, II. cenu 2 ohaři, III. cenu 4 ohaři.

Memoriálu přálo počasí, kdy na víkend pořádání MRK po úmorných vedrech v pátek pršelo a tím se celkově ochladilo, což byl ideální stav.

Na MRK byl nominován vynikající sbor rozhodčích, kteří rozuměli své práci a pod taktovkou vrchního rozhodčího odvedli výbornou práci.

Na MRK byli nominováni:

Ing. Jiří Formánek ml. Liberec

František Švec Litoměřice

Josef Semerád Praha západ

Antonín Žižka Litoměřice

Jaroslav Vosáhlo Česká Lípa

Stanislav Bejšovec Hradec Králové

Ing. Jiří Formánek Liberec

Vladimír Mráz Strakonice

Ing. Lucie Svobodová Česká Lípa

Zdeněk Horák Hradec Králové

Tomáš Wallner Česká Lípa

Jaroslav Novák ml. Kolín

Josef Kotalík Písek

Jaroslav Kouba Litoměřice

Bohuslav Mužák Mělník

Martin Hartl Litoměřice

Petr Rubeš Litoměřice

Václav Charvát Mladá Boleslav

Ing. Josef Braťka Litoměřice

 

Chování a vystupování vůdců bylo velmi dobré, i když to někdy mírně zajiskřilo, ale to k tomu patří, protože nervozita byla znát na každém kroku, vše se vyřešilo, o tom svědčí fakt, že nebyl podán žádný protest, ani námitka.

Ti , kteří zajišťovali přípravu a vlastní chod MRK odvedli velký kus práce

s osobním nasazením, a vše zvládli, od přípravy jednotlivých pracovišť, slavnostního zahájení, logistiku, zpracování výsledků, až po vlastní slavnostní zakončení, prostě všichni pracovali jako tým a patří jim velké poděkování.

Tak velká soutěž se neobejde bez finančního zajištění, kdy výrazně podpořil MRK Liberecký kraj dotací ve výši 150.000,-Kč, samozřejmě naše domovská organizace ČMMJ, z.s., Severočeská vodárenská společnost, město Česká Lípa, ČMKJ a všeobecná pojišťovna Halali.

Velké poděkování patří VLS, s.p. ČR, divize Mimoň, MS Zákupy-Podlesí, MS Velký Valtinov a MS Pertoltice za propůjčení honiteb.

Dále za pomoc při organizaci a celkovém zabezpečení MRK městu Zákupy, bažantnici Ploužnice, kynologické komisi OMS Česká Lípa, členům OMS Česká Lípa, kteří se na zajištění podíleli, mediálnímu partneru časopisu Myslivost, firmě Tekro, Toraflesich, Banner, Mikov, jatky Váša, Crystalex Nový Bor, Keter, s.r.o., MS Julia Komárka Obrok, MS Diana Brniště, MS Jelení Vrch, Pila Vlček Mimoň, MS Stvolínky, a všem ostatním, kteří sponzorsky podpořili náš memoriál.

Chci zde jmenovitě poděkovat Ing. Jiřímu Formánkovi, starostovi Zákup Ing. Radku Lípovi, jednatelce OMS Česká Lípa Zdeňce Fazekašové za pomoc při zajišťování MRK od "A" až po "Z".

Co napsat závěrem? 44. ročník MRK je již historií. Věřím, že letošní ročník se zařadí mezi předchozí úspěšné memoriály. Přeji těm, kteří se nominovali na memoriál Karla Podhajského do Litomyšle úspěch. Ať se jim daří!

Samozřejmě přeji hodně úspěchů a pohody při zajištění 45. ročníku MRK pořádajícímu OMS Nový Jičín.

 

"Myslivecké kynologii zdar!"

Petr Lípa

předseda OMS Česká Lípa