Přejít k hlavnímu obsahu

BEZKONTAKTNÍ NOROVÁNÍ-ZKOUŠKA NOVÁČKŮ

kynologie
Petrovice
Datum konání: neděle 19. 5. 2019
Sraz účastníků: 8:00 hod – přímo u nory v Petrovicích u Jablonného v Podještědí
Ředitel zkoušek: Jaroslav Grešl
Normistr : Jiří Doubek

Poplatek za zkoušky

800,- - pro členy ČMMJ

1.200,- - pro nečleny ČMMJ

 

Dodatek : ČMMJ OMS Česká Lípa dotuje své členy částkou 200 Kč u VZ 400 Kč

 

Možné formy úhrady :

- bankovním převodem na účet : 900461339/0800

 

 

Důležité upozornění !!!

k přihlášce je nutné přiložit kopii původu předváděného psa a doklad o zaplacení

oms.ceskalipa@seznam.cz mob.777 811 864

 

ZKOUŠKY SE BUDOU KONAT PŘI MINIMÁLNÍM POŠTU 6-TI PSŮ!!!

 

OSTATNÍ INFORMACE :

Účast na zkouškách

- zkouší se podle zkušebních řádů ČMMJ platných od 1.4.2014

  • vůdce musí být na zkoušky patřičně vybaven. Při přejímce psa předloží průkaz původu.

  • Ke zkouškám může být připuštěn pes ve stáří nejméně 1 roku, kdy požadovaný věk musí dosáhnout den před konáním zkoušek.

Nácvičky : každou středu od 24.4.2019, od 16:00 hod. na noře v Petrovicích, informace: Petr Lípa tel.: 722 531 776, Zdeňka Fazekašová tel.: 777 811 864

 

  • Veterinární podmínky

Psi pocházející z ČR musí mít pas pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahující záznam, že zvíře bylo vakcinováno proti vzteklině, přičemž vakcinace musí být provedena ne dříve než jeden měsíc před a tato platí dle účinnosti použité vakcíny. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané Nařízením EP a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003 v plat.zn.

     Všeobecná ustanovení

- majitel přihlášeného psa ručí svým podpisem na přihlášce, že data uvedená na přihlášce jsou správná a pravdivá, že jsou mu známa ustanovení zkušebního řádu a ručí za škody způsobené jeho psem. Pořadatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody způsobené psem, ani za škody, které vzniknou onemocněním, ztrátou nebo uhynutím.

 

 

Petr Lípa

předseda OMS a KK Česká Lípa