Přejít k hlavnímu obsahu

K4M – kulový čtyřboj malorážkou

střelectví
Česká Lípa
Okresní myslivecký spolek Č.Lípa – střelecká komise
Střelnice SSK 003 Česká Lípa

ředitel závodu: Zdeňka Fazekašová

hlavní rozhodčí: Libor Širlo

sbor rozhodčích – zajistí pořadatel

techn. zabezp.: členové střelecké komise OMS

kategorie: 1. muži, 2. ženy

 

Okresní přebor bude hodnocen odděleně od veřejného závodu.

 

disciplíny: liška /sedící/ - poloha vleže; srnec- poloha vstoje s oporou pevné tyče;

kamzík-poloha vstoje s oporou volné tyče; kňour-poloha vstoje bez opory

střílí se na redukované mezinárodní terče / pevné / na vzdálenost 50m

10 výstřelů malorážkou v časovém limitu 6 minut na jednotlivé terče

Miřidla otevřená nebo optická , zvětšení bez omezení ; dioptr nepřípustný.

Z malorážek jsou nepřípustné spec.terčovnice, sportovní malorážky těžší

než 5,00 kg včetně optiky.

 

časový rozvrh : prezentace 8:00 – 8:45 hod.

zahájení střelby 8:45 hod.

 

startovné: 300,- Kč, členové OMS Česká Lípa 250,- Kč

 

podmínky účasti : - platný zbrojní průkaz příslušné kategorie a průkaz zbraně

- doklad o pojištění k odpovědnosti / u členů ČMMJ stačí platná čl. legitimace /

- účastí v soutěži střelec potvrzuje,že ovládá příslušná ustanovení střeleckého

řádu ČMMJ a pravidel střelby, kterým se musí podřídit.

- osoba nevlastnící ZP, střílí pod dozorem odpovědné osoby

zbraně,střelivo: každý startující vlastní

zdravotní zajištění : lékárnička na střelnici, nemocnice v Č.Lípě

protesty - do 15 minut po vyhlášení výsledků s vkladem 200,- Kč

- při neoprávněném protestu, vklad propadá pořadateli

 

ceny: první tři diplom a věcnou cenu.

 

kontakt (přihlášky) : Zdeňka Fazekašová: mob. 777 811 864 oms.ceskalipa@seznam.cz

Karel Steiner : mob. 723 974 807 steiner.nimrod@centrum.cz

přihlásit se lze i při prezentaci na střelnici

 

  • pořadatel si vyhrazuje právo změn v propozicích v případě nenadálých událostí.