Přejít k hlavnímu obsahu

Lesní zkoušky ohařů a ostatních plemen

kynologie
Hamr na Jezeře
Datum konání: sobota 08.06.2019
Sraz účastníků: 8:00 hod na náměstí v Hamru na Jezeře. Poté bude společný odjezd na místo konání zkoušek.
Organizační zajištění: ČMMJ, z.s. OMS Česká Lípa-kynologická komise, VLS, s.p. divize Mimoň
Ředitel zkoušek : ing.Bohumil Vejšický
Pořadatel zkoušek : ČMMJ OMS Česká Lípa

Poplatek za zkoušky: 800,- pro členy ČMMJ, retrieveři 1 000,-

1 200,- pro nečleny ČMMJ, retrieveři 1.400,-

 

Dodatek : ČMMJ OMS Česká Lípa dotuje své členy částkou 200,- Kč.

Možné formy úhrady:

- bankovním převodem na účet: 900461339/0800, možno i v hotovosti po dohodě s jednatelkou OMS Česká Lípa.

Uzávěrka přihlášek a poplatků ke zkouškám je 05.06.2019

Přihláška bude závazně přijata po zaplacení startovného do termínu uzávěrky !!!

Důležité upozornění : nácvičky na LZ se neprovádějí !!!

Další případné informace: Petr Lípa: 722 531 776, Zdeňka Fazekašová :777 811 864

oms.ceskalipa@seznam.cz Úřední hod. Po a St 09:00 - 12:00 13:00 - 17:00

 

OSTATNÍ INFORMACE:

Účast na zkouškách

- zkouší se podle zkušebních řádů ČMMJ platných od 1.4.2014

- zkoušek se mohou zúčastnit všichni psi loveckých plemen s platným průkazem původu F.C.I., kteří jsou zapsáni v plemenných knihách ČR a psi v majetku cizích státních příslušníků a musí být zapsáni v uznaných plemenných knihách F.C.I.

ke zkouškám pořadatel nepřipustí :

- psy nemocné, poraněné, slepé nebo hluché, podvyživené a zesláblé, háravé a kojící feny 

- na zkoušky nesmí být přijat zahraniční pes, v majetku českého občana, bez zápisu vydaného plemennou knihou (CLP).

- sbor rozhodčích a pořadatel zkoušek má právo vyloučit každého, kdo by svým jednáním narušoval hladký průběh zkoušek.

- na zkouškách mohou předvádět psy i nezletilí vůdci starší 15-ti let.

 

Veterinární podmínky

Psi pocházející z ČR musí mít pas pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahující záznam, že zvíře bylo vakcinováno proti vzteklině, přičemž vakcinace musí být provedena ne dříve než jeden měsíc a revakcinace ne později než 12 měsíců ( resp. až 3 roky, dle vakcinace ) před přemístěním. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané Nařízením EP a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003 v plat.zn.

Všeobecná ustanovení

- vůdce musí mít loveckou zbraň lovecký lístek, zbrojní průkaz a pojištění), pokud vlastní a dostatečný počet nábojů. Pokud lov. zbraň nevlastní, je povinen si zajistit střelce. Pokud tak neučiní, je povinen tuto skutečnost nahlásit ráno před zahájením řediteli zkoušek a ten mu střelce přidělí a to za úplatu 200 Kč/den.

- vůdce psa má být myslivecky ustrojen a vybaven

- musí mít sebou průkaz původu psa a veterinární průkaz psa

majitel přihlášeného psa ručí svým podpisem na přihlášce, že data uvedená na přihlášce jsou správná a pravdivá, že jsou mu známa ustanovení zkušebního řádu a ručí za škody způsobené jeho psem.

- pořadatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody způsobené psem, ani za škody, které vzniknou onemocněním, ztrátou, nebo uhynutím.

Petr Lípa

předseda OMS a KK Česká Lípa