Přejít k hlavnímu obsahu

Norování nováčků

Norování nováčků
kynologie
Petrovice
Bezkontaktní norování - zkouška nováčků
Datum konání: neděle 29.05. 2016
Sraz účastníků: 8:00 hod – přímo u nory v Petrovicích u Jablonného v Podještědí
Ředitel zkoušek: ing. Jan Louda 
Normistr :  Jiří Doubek, Jaroslav Grešl

Poplatek za zkoušky   500,-    - pro členy ČMMJ
                                   800,-    - pro nečleny ČMMJ

Dodatek : ČMMJ OMS Česká Lípa dotuje své členy částkou 200 Kč u VZ 400 Kč 

Možné formy úhrady:

- bankovním převodem na účet :  900461339/0800

Důležité upozornění !!!
k přihlášce je nutné přiložit kopii původu předváděného psa a doklad o zaplacení

oms.ceskalipa@seznam.cz, mob.777 811 864

 

OSTATNÍ INFORMACE:

Účast na zkouškách

-    zkouší se podle zkušebních řádů  ČMMJ platných od 1.4.2014
* vůdce musí být na zkoušky patřičně vybaven. Při přejímce psa předloží průkaz původu.
* Ke zkouškám může být připuštěn pes ve stáří nejméně 1 roku, kdy požadovaný věk musí dosáhnout den před konáním zkoušek.

Nácvičky:
každou středu od 4.5.2016, od 16:00 hod. na noře v Petrovicích
Informace: Petr Lípa tel.: 722 531 776, Zdeňka Fazekašová tel.: 777 811 864, Ing. Jan Louda tel.: 725 374 542  

* Veterinární podmínky

Psi pocházející z ČR musí mít pas pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahující záznam, že zvíře bylo vakcinováno proti vzteklině, přičemž vakcinace musí být provedena ne dříve než jeden měsíc před a  tato platí dle účinnosti použité vakcíny. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané Nařízením EP a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003 v plat.zn.

Všeobecná ustanovení

- majitel přihlášeného psa ručí svým podpisem na přihlášce, že data uvedená na přihlášce jsou správná a pravdivá, že jsou mu známa ustanovení zkušebního řádu a ručí za škody způsobené jeho psem. Pořadatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody způsobené psem, ani za škody, které vzniknou onemocněním, ztrátou nebo uhynutím.

       

Petr Lípa

předseda OMS a KK Česká Lípa