Přejít k hlavnímu obsahu

Norování nováčků

Norování nováčků
kynologie
Petrovice
BEZKONTAKTNÍ NOROVÁNÍ-ZKOUŠKA NOVÁČKŮ
Datum konání: sobota 01.10. 2016
Sraz účastníků: 8:00 hod – přímo u nory v Petrovicích u Jablonného v Podještědí
Ředitel zkoušek: Jaroslav Grešl
Normistr : Jiří Doubek

Poplatek za zkoušky  500,- - pro členy ČMMJ

pro nečleny ČMMJ     800,-

 

Dodatek : ČMMJ OMS Česká Lípa dotuje své členy částkou 200 Kč u VZ 400 Kč

Možné formy úhrady :

- bankovním převodem na účet : 900461339/0800

 

Důležité upozornění !!!

k přihlášce je nutné přiložit kopii původu předváděného psa a doklad o zaplacení

oms.ceskalipa@seznam.cz mob.777 811 864

 

OSTATNÍ INFORMACE :

Účast na zkouškách

- zkouší se podle zkušebních řádů ČMMJ platných od 1.4.2014

* vůdce musí být na zkoušky patřičně vybaven. Při přejímce psa předloží průkaz původu.

* Ke zkouškám může být připuštěn pes ve stáří nejméně 1 roku, kdy požadovaný věk musí dosáhnout den před konáním zkoušek.

Nácvičky : každou středu od 31.8.2016, od 16:00 hod. na noře v Petrovicích, informace: Petr Lípa tel.: 722 531 776, Zdeňka Fazekašová tel.: 777 811 864

 

* Veterinární podmínky

 

Psi pocházející z ČR musí mít pas pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahující záznam, že zvíře bylo vakcinováno proti vzteklině, přičemž vakcinace musí být provedena ne dříve než jeden měsíc před a tato platí dle účinnosti použité vakcíny. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané Nařízením EP a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003 v plat.zn.

Všeobecná ustanovení

- majitel přihlášeného psa ručí svým podpisem na přihlášce, že data uvedená na přihlášce jsou

správná a pravdivá, že jsou mu známa ustanovení zkušebního řádu a ručí za škody

způsobené jeho psem. Pořadatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody způsobené psem, ani za škody,

které vzniknou onemocněním, ztrátou nebo uhynutím.

 

Petr Lípa

předseda OMS a KK Česká Lípa