Přejít k hlavnímu obsahu

Zkoušky vloh ohařů, jezevčíků, teriérů, slídičů a retrieverů

Zkoušky vloh ohařů, jezevčíků, teriérů, slídičů a retrieverů
kynologie
Chlum - myslivecká chata
Zkoušky vloh ohařů, jezevčíků, teriérů, slídičů a retrieverů (dle platného zkušebního řádu ČMMJ v plném rozsahu)
Datum konání: sobota 30.4.2016
Sraz účastníků: 8:00 hod. – myslivecká chata v Chlumu
Ředitel zkoušek : Václav Benda

Organizační zajištění
OMS Česká Lípa Kynologická komise a MS Chlum - Šedina

Poplatek za zkoušky
- pro členy ČMMJ - 500 Kč
- pro nečleny ČMMJ - 800 Kč

Dodatek: ČMMJ, z.s. OMS Česká Lípa dotuje své členy částkou 200 Kč

Možné formy úhrady
- bankovním převodem na účet: 900461339/0800 

Přihláška bude závazně přijata po zaplacení startovného do termínu uzávěrky !!!
Uzávěrka přihlášek a poplatků ke zkouškám je 25. 4. 2016

 

Další případné informace
Petr Lípa - telefon: 722 531 776; Zdeňka Fazekašová - telefon 777 811 864
Úřední hodiny Pondělí a Středa 09:00 - 12:00; 13:00 - 17:00
Email: oms.ceskalipa@seznam.cz  


OSTATNÍ INFORMACE

Účast na zkouškách

- zkouší se podle zkušebních řádů ČMMJ platných od 1.4.2014
- zkoušek se mohou zúčastnit všichni psi loveckých plemen s platným průkazem původu F.C.I., kteří jsou zapsáni v plemenných knihách ČR a psi v majetku cizích státních příslušníků a musí být zapsáni v uznaných plemenných knihách F.C.I.

ke zkouškám pořadatel nepřipustí:
-psy nemocné, poraněné, slepé nebo hluché, podvyživené a zesláblé, háravé a kojící feny 
- na zkoušky nesmí být přijat zahraniční pes, v majetku českého občana, bez zápisu vydaného plemennou knihou (CLP).
- sbor rozhodčích a pořadatel zkoušek má právo vyloučit každého, kdo by svým jednáním narušoval hladký průběh zkoušek.
- na zkouškách mohou předvádět psy i nezletilí vůdci starší 15-ti let.
- zkoušky proběhnou za jakéhokoliv počasí a minimálním počtu 6-ti psů.
 

Veterinární podmínky

Psi pocházející z ČR musí mít pas pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahující záznam, že zvíře bylo vakcinováno proti vzteklině, přičemž vakcinace musí být provedena ne dříve než jeden měsíc a revakcinace ne později než 12 měsíců před přemístěním. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané Nařízením EP a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003 v plat.zn.
 

Všeobecná ustanovení

- vůdce musí mít loveckou zbraň lovecký lístek, zbrojní průkaz a pojištění), pokud vlastní a dostatečný počet nábojů. Pokud lov. zbraň nevlastní, je povinen si zajistit střelce. Pokud tak neučiní, je povinen tuto skutečnost nahlásit ráno před zahájením řediteli zkoušek a ten mu střelce přidělí a to za úplatu 200 Kč/den.
- vůdce psa má být myslivecky ustrojen a vybaven
- musí mít sebou průkaz původu psa a veterinární průkaz psa; majitel přihlášeného psa ručí svým podpisem na přihlášce, že data uvedená na přihlášce jsou  správná a pravdivá, že jsou mu známa ustanovení zkušebního řádu a ručí za škody způsobené jeho psem.
- pořadatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody způsobené psem, ani za škody,  které vzniknou onemocněním, ztrátou, nebo uhynutím.

 

Petr Lípa
předseda OMS  a KK Česká Lípa