Přejít k hlavnímu obsahu

Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen

Zkoušky vloh ohařů
kynologie
Chlum
Zkoušky vloh ohařů, jezevčíků, teriérů, slídičů a retrieverů
(dle platného zkušebního řádu ČMMJ v plném rozsahu)

Datum konání: sobota 27.4.2019
Sraz účastníků: 8:00 hod. – myslivecká chata v Chlumu

Ředitel zkoušek : Josef Vítek

Organizační zajištění: OMS Česká Lípa - Kynologická komise a MS Chlum - Šedina

Poplatek za zkoušky: 500,- pro členy ČMMJ
                                 800,- pro nečleny ČMMJ
Dodatek : ČMMJ, z.s. OMS Česká Lípa dotuje své členy částkou 200-

Dodatek : ČMMJ, z.s. OMS Česká Lípa dotuje své členy částkou 200,- Kč

Možné formy úhrady:

- bankovním převodem na účet: 900461339/0800

Přihláška bude závazně přijata po zaplacení startovného do termínu uzávěrky !!! Uzávěrka přihlášek a poplatků ke zkouškám je 23.4.2019

 

Další případné informace: Petr Lípa: 722 531 776, Zdeňka Fazekašová : 777 811 864 oms.ceskalipa@seznam.cz Úřední hod. Po - St 09:00 - 12:00 13:00 - 17:00

 

OSTATNÍ INFORMACE:

Účast na zkouškách

- zkouší se podle zkušebních řádů ČMMJ platných od 1.4.2014

- zkoušek se mohou zúčastnit všichni psi loveckých plemen s platným průkazem původu F.C.I., kteří jsou zapsáni v plemenných knihách ČR a psi v majetku cizích státních příslušníků a musí být zapsáni v uznaných plemenných knihách F.C.I. ke zkouškám pořadatel nepřipustí :

-psy nemocné, poraněné, slepé nebo hluché, podvyživené a zesláblé, háravé a kojící feny

- na zkoušky nesmí být přijat zahraniční pes, v majetku českého občana, bez zápisu vydaného plemennou knihou (CLP).

- sbor rozhodčích a pořadatel zkoušek má právo vyloučit každého, kdo by svým jednáním narušoval hladký průběh zkoušek.

- na zkouškách mohou předvádět psy i nezletilí vůdci starší 15-ti let.

 

Veterinární podmínky

Psi pocházející z ČR musí mít pas pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahující záznam, že zvíře bylo vakcinováno proti vzteklině, přičemž vakcinace musí být provedena ne dříve než jeden měsíc před, tato platí dle účinnosti použité vakcíny. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané Nařízením EP a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003 v plat.zn.

Všeobecná ustanovení

- vůdce musí mít loveckou zbraň lovecký lístek, zbrojní průkaz a pojištění), pokud vlastní a dostatečný počet nábojů. Pokud lov. zbraň nevlastní, je povinen si zajistit střelce. Pokud tak neučiní, je povinen tuto skutečnost nahlásit ráno před zahájením řediteli zkoušek a ten mu střelce přidělí a to za úplatu 200 Kč/den.

- vůdce psa má být myslivecky ustrojen a vybaven

- musí mít sebou průkaz původu psa a veterinární průkaz psa

majitel přihlášeného psa ručí svým podpisem na přihlášce, že data uvedená na přihlášce jsou správná a pravdivá, že jsou mu známa ustanovení zkušebního řádu a ručí za škody způsobené jeho psem.

- pořadatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody způsobené psem, ani za škody,které vzniknou onemocněním, ztrátou nebo uhynutím.

 

Petr Lípa,

předseda OMS a KK Česká Lípa