Přejít k hlavnímu obsahu

Aktuality

K zhodnocení minulého období od volebního sněmu do sněmu v letošním roce se sešli myslivci sdruženi pod OMS v České Lípě 22.3.2016 v kulturním domě v Zahrádkách u České Lípy.
Zde najdete kompletní výsledkovou listinu z Veřejného okresního přeboru K4M, pořádaného Střeleckou komisí OMS Česká Lípa , který se konal dne 16. 4. 2016 na střelnici v České Lípě.
Zápis z Okresního mysliveckého sněmu OMS Česká Lípa, svolaného OMR OMS Česká Lípa, konaného dne 22. 3. 2016 v 16:00 v Zahrádkách u České Lípy
Dobrý den,
posíláme vám na vědomí Nařízení SVS č.j.: SVS/2016/019872-L ze dne 23.02.2016 o nařízení mimořádných veterinárních opatřeních při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy přenosné ze zvířat na člověka trichinelózy divokých prasat, na základě přítomnosti larev původce trichinelózy ve vzorku svaloviny bránice z divokého prasete, uloveného v katastrálním území č. 692182 Mařeničky v okrese Česká Lípa, prokázané Státním veterinárním ústavem Praha, zkušební laboratoř diagnostiky infekčních nemocí zvířat, laboratoř akreditovaná ČIA o.p.s. pod číslem 1176.3, oddělení patologie parazitologie, laboratoř parazitologie, číslo protokolu P 8944/16, zakázka NS doručená dne 18. 2. 2016, datum vyřízení 23. 2. 2016, použitá metoda: vyšetření trichinelózy – trávicí metody, SOP 10.403 (O.I.E., kap. 2.2.9.).

JUDr. Martina Hulecová
právník – odborný rada
Krajská veterinární správa SVS pro Liberecký kraj
Ostašovská 521, 460 01 Liberec
m.hulecova.kvsl@svscr.cz
T: + 420 485 246 685
F: + 420 482 713 149
M: + 420 601 561 127
Č.j.: SVS/2016/019872-L
Na krajské koordinační myslivecké radě byl dohodnut termín podávání medikovaného krmiva v termínu 13.-14.2.2016.
Zkoušky z myslivosti o 1. lovecký lístek - Zahrádky 6.2.2016
Ke zkouškám se dostavilo 13 uchazečů, z toho byly 2 ženy.
Po počáteční nervozitě uchazečů byly zkoušky v 09:30 hod zahájeny předsedou senátu ing. Radkem Lípou.
V Zahrádkách u České Lípy byl dne 23.1.2016 zahájen kurz uchazečů o první lovecký lístek, kterého se účastní 12 uchazečů, z toho jsou 2 ženy.
Jak už nám napověděl název článku, tak první zářijový víkend se v malebné obci Zahrádky u České Lípy, v areálu místního zámku, pořádá soutěž ve vaření gulášů s názvem ,,Kotlíkový zvěřinový guláš“.