Přejít k hlavnímu obsahu

Aktuality

POZVÁNKA NA AKTIV MYSLIVECKÝCH HOSPODÁŘŮ
S velkým smutkem oznamujeme všem myslivcům a přátelům, že nás dne 22. 10. 2016, navždy opustil ve věku 63 let, pan Milan Lípa, bývalý dlouholetý předseda OMS v České Lípě.
Pohár Lužických hor byl pořádán v bažantnici Ploužnice - Velké a malé pole, a v lese VLS, s.p., divize Mimoň, správa Hamr na Jezeře, kde byly lesní disciplíny a voda.

V sobotním ránu dne 17.9.2016 se na nádvoří Zákupského zámku sešli vůdci se psy, rozhodčí a korona. Za ne zrovna příznivého počasí byla provedena prezentace, kterou provedla jednatelka OMS Zdeňka Fazekašová, a zároveň byla provedena veterinární prohlídka.
Je již tradicí, že začátkem října pořádáme zkoušky v bezkontaktním norování na noře v Petrovicích. Areál nory již od brzkých ranních hodin žil čilým pracovním ruchem, nebo pánové Jaroslav Grešl a Jiří Doubek připravovali prostor pro vůdce a nemysliveckou veřejnost.
Sobota 24.9.206 patřila právě těmto zkouškám, ke kterým se dostavilo 5 uchazečů.

V září byli konzultace ke zkouškám a 16.9.2016 proběhly písemné zkoušky.   

Zkušební komisaři zkontrolovali odpovědi, všichni uspěli.
Sobota 13.8.2016 patřila v honitbě Sedliště v Dubnici podzimním zkouškám ohařů a ostatních plemen.

V den zkoušek se ráno dostavilo 9 psů, z toho KO 3, MOK 2, MMO 1 a NK 3.

Další zářijovou kulturní akcí byl již tradiční Myslivecký Jarmark na hradě Houska, který pořádá vždy druhý víkend v září Studio Divočák společně s rodinou Šimonkových, kterým hrad patří a časopisem Myslivost. V letošním roce se jednalo již o sedmý ročník tohoto oblíbeného Jarmarku.
Takže vítězem letošního kotlíkového zvěřinového gulášového se stal…Ne, ne, ne nejdřív k tomu něco napíšeme. V letošním roce, tradičně první zářiový víkend, pořádala OMS Česká Lípa ve spolupráci s obcí Zahrádky u České Lípy již pátý ročník soutěže ve vaření Kotlíkového zvěřinového guláše.
S lítostí jsme přijali zprávu a úmrtí našeho kamaráda, myslivce a velkého kynologa, ing. Jana Loudy.
OMS v České Lípě tím ztrácí člověka, který svůj celý život zasvětil myslivosti a zvláště loveckým psům, se kterými dosáhl úspěchů jak u nás, tak i na mezinárodní úrovni.

Budeš nám chybět kamaráde,
"Čest Tvojí památce!"
Výkup zvěřiny na Českolipsku pro rok 2016 - 2017
Kontakt: Michal Novotný, T: 606491440, E: minolib@seznam.cz