Přejít k hlavnímu obsahu

Členské příspěvky

Výše ročního členského příspěvku pro rok 2019:

  MINIMUM STANDARD EXKLUSIVE
- pro členy do 65 let 1000 Kč 1200 Kč 1700 Kč
- pro členy starší 65 let či plně invalidní 
(doloží rozhodnutím o invaliditě)
650 Kč 850 Kč 1350 Kč
- studenti den. studia do 26 let + žáci do 18 let
(doloží potvrzením o studiu)
650 Kč 850 Kč 1350 Kč
- pro lesníky, myslivce z povolání, kteří prokáží, 
že povinné pojištění jim hradí zaměstnavatel
750 Kč    

 

 

 

 

 

V případě plné invalidity je nutné doložit rozhodnutí správy sociálního zabezpečení, nestačí pouze průkaz. U studentů a učňů bude požadován doklad o studiu a členství lze potvrdit pouze na jeden rok. Tyto doklady lze zaslat emailem nebo poštou.

               
Ostatní informace podá jednatelka OMS, paní Zdeňka Fazekašová, nebo je naleznete v sekci pojištovny Halali.