Přejít k hlavnímu obsahu

Členské příspěvky

Výše ročního členského příspěvku pro rok 2016:

- pro členy do 65 let 800 Kč
- pro členy starší 65 let či plně invalidní 
(doloží rozhodnutím o invaliditě)
500 Kč
- studenti den. studia do 26 let + žáci do 18 let
(doloží potvrzením o studiu)
500 Kč
- pro lesníky, myslivce z povolání, kteří prokáží, 
že povinné pojištění jim hradí zaměstnavatel
550 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

               
Ostatní informace podá jednatelka OMS, paní Zdeňka Fazekašová, nebo je naleznete v sekci pojištovny Halali.