Přejít k hlavnímu obsahu

Doporučení Ministerstva zemědělství

Tento leták je určen držitelům honiteb, hospodařícím subjektům a uživatelům honiteb jako návod jak postupovat v rámci stávající legislativy (zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů) k předcházení, zabránění, popřípadě důsledkům škod zvěří na zemědělských pozemcích, plodinách a lesních porostech, včetně škod na zvěři.

S podrobným zněním se můžete seznámit v příloze.

Přílohy