Přejít k hlavnímu obsahu

LK, baterie-střelby-okresní přebor a veřejný závod

Okresní přebor v brokových disciplíných

V sobotu 27.5.2017 se na střelnici Target Group a.s. v Novém Boru sešli brokoví střelci na okresním přeboru v brokových disciplínách.

Hlavním rozhodčím byl p. Jiří Kaše a celkem se okresního přeboru zúčastnilo

13 střelců.

Po zahájení a pronesení několika organizačních věcí k celé střelecké akci předsedou střelecké komise, p. Jaroslavem Švarcem, mohly závody začít.

Celý den mezi střelci panovala dobrá nálada a občerstvení, které zajišťovali pánové ze střelnice, bylo velmi dobré.

Též počasí střelcům přálo.

Bohužel, špatná je ta skutečnost, že je na okresním přeboru každý rok méně a méně střelců, a letos to bylo až kritické, a významem této soutěže pro OMS snad až nedůstojná účast.

Celkově střelectví na našem okrese poslední roky skomírá!

Doby, kde se nedalo na střelnici zaparkovat, jsou už dávno pryč!

Když se otevře časopis Myslivost, tak je s podivem, co na jiných OMS střelecké komise dělají, a u nás se nedělá téměř nic, a že na okrese máme mnoho střelců, kteří jezdí střílet jinam! Aby ne, vždyť tady pro ně nic není!

Myslivecká rada OMS musí najít rychlé a zřejmě rázné řešení této situace

a pozvednout střelectví na našem okrese na takovou úroveň, kam kdysi za pánů Ramišů patřilo!

 

 

"Myslivecké střelbě zdar!"

Petr Lípa

předseda OMS Česká Lípa