Přejít k hlavnímu obsahu

...Než nám ujede vlak...

Autor: Petr Slaba
Jelikož mě náš časopis Myslivost chodí do poštovní schránky v Dubé, kde teď momentálně nebydlím, dostal se mi do rukou až včera. Jako předplatitel jsem k němu obdržel i Malou Myslivost, přílohu pro naše děti a potencionální nástupce. A také přílohu pro členy ČMMJ / měli by jí obdržet rovněž všichni členové ČMMJ i ti co nejsou předplatitelé časopisu / která shrnuje a informuje všechny členy ČMMJ o dalších krocích, úspěších či neúspěších naší největší myslivecké organizace.

Velmi se mi líbil hned na začátku úvodník této mimořádné přílohy od předsedy ČMMJ Jirky Janoty. Trefně v něm vyjádřil a nazval pravými jmény potíže, problémy a vše ohledně naší společné záliby, které se týkají nás všech, nejenom členů ČMMJ. A také velice přesně poukázal na to, co myslivost v současnosti, a hlavně budoucnosti bude potřebovat nejvíce. A to je silná a uvědomělá organizace, která má zastřešovat zájmy myslivců, která má za ně jednat na nejvyšší úrovni, která za ně dokáže mluvit, bojovat a podporovat jejich činnost v celé spektru mysliveckého dění. Ale jestliže má taková doopravdy být, tak si tohle prostě řada z vás musí zpětně uvědomit, ale hlavně to pochopit. Stejně tak, jako organizace musí pochopit to, že to má opravdu dělat, ale tak, aby to bylo vidět a znát i pro toho nejposlednějšího jejího člena. Snad už nezůstane jen u planých řečí a opravdu tomu tak bude, i když chápu že to nejde ze dne na den. Přečtěte si ho také. Protože já s ním můžu jedině souhlasit a podpořit ho. A to nejenom svým hlasem, ale především svým členstvím.