Přejít k hlavnímu obsahu

K4M - střelby - Okresní přebor a veřejný závod

K4M malorážka
střelectví
Česká Lípa
Okresní myslivecký spolek Č.Lípa – střelecká komise
pořádá na střelnici SSK 0003 Č.Lípa / za želez. stanicí Č.Lípa Střelnice /

K4M – kulový čtyřboj malorážkou

prezentace 8:00 – 8:45 hod.
zahájení střelby 8:45 hod.

ředitel závodu: Švarc Jaroslav

rozhodčí: hlavní- Procházka Stan.

sbor rozhodčích: – zajistí pořadatel

techn. zabezpečení: členové střelecké komise OMS

kategorie: 1. muži

                 2. ženy

 

Disciplíny

liška /sedící/ - poloha vleže

- srnec- poloha vstoje s oporou pevné tyče;

- kamzík-poloha vstoje s oporou volné tyče;

- kňour-poloha vstoje bez opory
 

- střílí se na redukované mezinárodní terče / pevné / na vzdálenost 50m, 

- 10 výstřelů malorážkou v časovém limitu 6 minut na jednotlivé terče

- Miřidla otevřená nebo optická , zvětšení bez omezení ; dioptr nepřípustný.

- Z malorážek jsou nepřípustné spec. terčovnice, sportovní malorážky těžší než 5,00 kg včetně optiky.

 

Časový rozvrh

- prezentace 8:00 – 8:45 hod.

- zahájení střelby 8:45 hod.

 

Startovné : 250,- Kč

 

Podmínky účasti

- platný zbrojní průkaz příslušné kategorie a průkaz zbraně

- doklad o pojištění k odpovědnosti / u členů ČMMJ stačí platná čl. legitimace /

- účastí v soutěži střelec potvrzuje,že ovládá příslušná ustanovení střeleckého řádu ČMMJ a pravidel střelby, kterým se musí podřídit.

- osoba nevlastnící ZP, střílí pod dozorem odpovědné osoby

 

Zbraně, střelivo 

- každý startující vlastní

zdravotní zajištění: lékárnička na střelnici, nemocnice v Č.Lípě

protesty - do 15 minut po vyhlášení výsledků s vkladem 200,- Kč

- při neoprávněném protestu, vklad propadá pořadateli

ceny : První tři diplom a věcnou cenu. Okresní přebor bude hodnocen odděleně

od veřejného závodu.

 

Kontakt (přihlášky)

Švarc Jaroslav mob.: 774 583 251 , svarcik.76@seznam.cz

Steiner Karel : mob. 723 974 807 steiner.nimrod@centrum.cz

přihlásit se lze i při prezentaci na střelnici

 

  • pořadatel si vyhrazuje právo změn v propozicích v případě nenadálých událostí