Přejít k hlavnímu obsahu

Okresní myslivecký sněm

Okresní myslivecký sněm
myslivost
Skalice u České Lípy
Dne 21. 3. 2017 od 16 hodin se bude konat okresní myslivecký sněm OMS Česká Lípa, ČMMJ.z.s., v restauraci Slunce ve Skalici u České Lípy.

Myslivecká rada OMS Česká Lípa navrhuje tento program jednání:

 1. Přivítání delegátů Sněmu a hostů – předseda OMS Česká Lípa
 2. Volba předsedajícího Sněmu, členů mandátové a návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti OMS Česká Lípa
 4. Zpráva předsedů jednotlivých komisí
 5. Zpráva Dozorčí rady
 6. Návrh rozpočtu OMS Česká Lípa na rok 2017
 7. Přestávka (45 minut)
 8. Předání vyznamenání
 9. Diskuze - vystoupení hostů
                  - účastníci sněmu podle přihlášek do diskuze
 10. Návrh a schválení usnesení
 11. Ukončení sněmu

Za každý spolek se zúčastní Sněmu 1 delegát, který bude mít písemné zmocnění hlasovat za všechny členy vysílajícího spolku, kteří jsou členy ČMMJ, z.s. OMS Česká Lípa. Členové ČMMJ, z.s. OMS Česká Lípa, kteří nejsou členy žádného MS budou mít k dispozici 1 hlas.

 

V České Lípě dne 27. 2. 2017                                                                          Petr Lípa
                                                                                                                                
předseda OMS Česká Lípa