Přejít k hlavnímu obsahu

O nás

Historie města Česká Lípa

Počátky města Česká Lípa spadají do 13.století. V té době se začala slovanská osada v podhradí vodního hradu Lipý měnit v město. První výslovný doklad o existenci města pochází až z roku 1337. Město Česká Lípa patřilo až do novověku k největším poddanským městům v Čechách a již od 14. století bylo nadáno výsadami, kterými byla obdařena města královská ( právo samosprávy, právo tržní, právo volného průjezdu, právo mílové a další ). Zeměpisně je Českolipsko severočeským pohraničím, krajem jímž proniká část Českého středohoří a Lužických hor.

 

Českolipsko 

Oblast Českolipska má výborné podmínky pro život různých druhů živočichů, a to včetně lovné zvěře, z důvodu různorodé krajiny, kde se nachází jak hluboké lesy, lány zemědělských plodin, tak i lužní lesy a mokřady.

Z těchto důvodů se také na Českolipsku nacházejí chráněné krajinné oblasti, jako např. CHKO Kokořínsko, CHKO Lužické hory, CHKO České středohoří, a v neposlední řadě také NPR Novozámecký rybník.