Přejít k hlavnímu obsahu

Pachové ohradníky v roce 2018 nainstalovány

Tak jako každý rok požádal OMS Česká Lípa opět o dotaci z rozpočtu města Česká Lípa v oblasti životního prostředí na nákup a instalaci pachových ohradníků.

Jedná se o jednu z našich prioritních akcí, neboť instalací pachových ohradníků chráníme nejen zvěř, ale hlavně životy, zdraví a majetkem obyvatel před střety zvěře s motorovými vozidly na pozemních komunikacích.

Instalace opět probíhala postupně na schválených úsecích.

OMS Česká Lípa dále spolupracuje s PČR, která monitoruje oblasti, ve kterých nejvíce dochází ke střetům zvěře s motorovými vozidly.

ČMMJ, z.s., OMS Česká Lípa tímto děkuje všem MS, které se na této důležité akci podílí, největší dík ale patří MěÚ v České Lípě, který nás v roce 2018 opět podpořil dotací!

Doufám, že spolupráce bude probíhat i nadále, neboť instalací pachových ohradníků chráníme jako myslivci nejen zvěř, ale hlavně zdraví a též majetek všech našich občanů.

 

Zdeňka Fazekašová
jednatelka OMS Česká Lípa