Přejít k hlavnímu obsahu

Podávání léčiva

Na krajské koordinační myslivecké radě byl dohodnut termín podávání medikovaného krmiva v termínu 13.-14.2.2016.

Upozorňujeme všechny uživatele honiteb na oznamovací povinnost a vedení předepsané evidence.
Dále žádáme ty MS, které medikamenty objednávaly přes OMS ( p.Jan Kašík -předseda MK), že tak jako v předchozích letech bude dotace na členy ČMMJ OMS Česká Lípa.
Pro letošní rok schválila OMR částku ve výši =100,-Kč, ale celková částka max. do výše platby za medikované krmivo.


Petr Lípa
předseda OMS Česká Lípa