Přejít k hlavnímu obsahu

POZVÁNKA NA SNĚM ČMMJ,z.s. OMS ČESKÁ LÍPA

Dne 19.3.2019 od 16 hodin se bude konat okresní myslivecký sněm ČMMJ, z.s., OMS Česká Lípa v restauraci "Slunce" ve Skalici u České Lípy.

Českomoravská myslivecká jednota

Okresní myslivecký spolek Česká Lípa

Pivovarská 3157

470 01 Česká Lípa

tel : +420 777 811 864

email: oms.ceskalipa@seznam.cz

www.myslivost.cz/omsceskalipa

 

POZVÁNKA NA SNĚM ČMMJ,z.s. OMS ČESKÁ LÍPA

Dne 19.3.2019 od 16 hodin se bude konat okresní myslivecký sněm ČMMJ, z.s., OMS Česká Lípa v restauraci "Slunce" ve Skalici u České Lípy.

Myslivecká rada OMS Česká Lípa navrhuje tento program jednání:

1) přivítání delegátů sněmu a hostů

2) volba předsedajícího sněmu, členů mandátové a návrhové komise, volba zapisovatele

a ověřovatelů zápisu

3) zpráva o činnosti OMS Česká Lípa

4) zprávy předsedů jednotlivých komisí

5) návrh rozpočtu OMS Česká Lípa

6) zpráva ODR OMS Česká Lípa

7) předání vyznamenání

8) přestávka ( podávání občerstvení )

9) diskuze - účastníci sněmu ( vystoupení hostů )

10) návrh a schválení usnesení

11) ukončení sněmu

 

Účastnit sněmu se mohou pouze členové ČMMJ, z.s. OMS Česká Lípa, a to:

a) delegáti vyslaní svými MS na základě plné moci, které bude při prezentaci účastníků sněmu kontrolována

b) MS vysílající své zástupci jako delegáty na Okresní myslivecký sněm jsou povinny zaslat seznam svých členů ČMMJ, z.s. OMS Česká Lípa na sekretariát OMS Česká Lípa do 15.3.2019, a to k prověření údajů o členství k ČMMJ, z.s.

c) Členové ČMMJ, z.s. OMS Česká Lípa, kteří nejsou členy žádného MS budou mít k dispozici 1 hlas a mají též povinnost se nahlásit na sekretariát ČMMJ, z.s. OMS Česká Lípa.

 

V České Lípě dne 19.2.2018

Petr Lípa
předseda OMS Česká Lípa