Přejít k hlavnímu obsahu

Předběžné zkoušky barvářů na Skelné Huti

Stalo se již tradicí, že zkoušky barvářů u OMS Česká Lípa se konají na Skelné Huti u VLS, s.p. divize Mimoň.
Ne jinak tomu bylo v sobotu 4.11.2017, kde se na Skelné Huti sešlo rekordních 12 psů.
Samozřejmě pro takový počet psů se muselo vše řádně připravit, toho se zhostil předseda kynologické komise Petr Lípa s Radkem Bekrem a Petrem Selingrem.

Po pátečním našlapání stop si všichni zúčastnění společně s rozhodčími poseděli v ubytovacím zařízení VLS v Dolní Krupé.

Sobotní ráno přineslo listopadové počasí, takže chladno po nočním dešti, zataženo, ale nic z toho nemělo vliv na hladký průběh zkoušek.

Ke zkouškám se dostavilo 9 bavorských barvářů, 2 hanoverští barváři a

1 rodhéský ridgeback.

Do funkce vrchního rozhodčího byl delegován p. Hubert Hubík, k posouzení výkonů psů byli delegováni rozhodčí p. Břetislav Jemelka st., p. Břetislav Jemelka ml., p. Ota Buršík a p. Jan Novotný.

O slavnostní zahájení se postarala naše trubačka ing. Lucie Kotrbatá.

Úvodního slova se ujal předseda OMS p. Petr Lípa, který přivítal rozhodčí, vůdce, koronu a ředitele zkoušek.

Všechny přítomné seznámil s průběhem zkoušek, vedoucími skupin, a předal slovo vrchnímu rozhodčímu.

Vrchní rozhodčí představil jednotlivé rozhodčí tak, jak budou ve skupinách posuzovat.

Poté připomněl dodržování mysliveckých tradic a zákona na ochranu zvířat.

Po veterinární kontrole a kontrole tetování a čipů bylo losováno do skupin a vrchní rozhodčí prohlásil zkoušky za zahájené.

Během zkoušek nebyl žádný problém, nebylo podáno protestů, ani námitek,

a tak odpoledne mohly být vyhlášeny výsledky, které společně s rozhodčími zpracovala jednatelka OMS p. Zdeňka Fazekašová, která také zajistila výborné pohoštění na těchto zkouškách.

Tyto náročné zkoušky dokončilo 6 psů z 12, což svědčí o tom, že jsou opravdu náročné, a je potřeba cvičit nejen práci na umělé stopě, ale i ostatní disciplíny.

Mám zde na mysli i takovou disciplínu, jako je vodění na řemeni, na které 1 pes neobstál.

Nejlépe se vedlo dvojici Bond od Ztraceného parohu-HB s vůdcem Janem Honzíkem, která byla v I. ceně s počtem bodů 256.

Druhý v pořadí byl pes Ace od Naší kapličky-BB vedený Vojtěchem Bodnárem, který byl též v I. ceně s počtem bodů 244.

Třetí skončila Brita Bety z Vtáčnikov-BB vedená Ing. Romanou Rajnyšovou, tato dvojice byla ve II. ceně s počtem bodů 218.

Celkem v I. ceně skončili 2 psi, ve II. ceně 3 psi a v ceně III. 1 pes.

Každý z vůdců obdržel hodnotné ceny, které zajistil OMS Česká Lípa a samozřejmě pohár pro vítěze zkoušek.

Po vyhlášení výsledků vrchní rozhodčí poděkoval předsedovi OMS Česká Lípa, VLS, s.p. divize Mimoň, jmenovitě řediteli zkoušek ing. Miloslavu Zikmundovi za zajištění zvěře  zázemí pro tyto zkoušky, dále rozhodčím a vůdcům s jejich svěřenci.

 

"Myslivecké kynologii zdar!"

 

Petr Lípa

předseda KK a OMS Česká Lípa