Přejít k hlavnímu obsahu

Soutěž O zlatou srnčí trofej

Zlatá  sr

Poslední sobota měsíce června byla v České Lípě vyhrazena okresnímu kolu soutěže "Zlatá srnčí trofej". 

ČMMJ, z.s. OMS v České Lípě letošní ročník léto soutěže pořádal ve spolupráci s MS Diana Brniště v krásném prostředí myslivecké chaty kde proběhla rekonstrukce, a ZST byla první akcí, a je potřeba napsat, že se rekonstrukce povedla. 

Na ZST se do Brniště sjelo 11 účastníků. 

Slavnostního zahájení se výborně zhostili naši trubači, p. Karel Steiner, ing. Lucie Kotrbatá a Bc. Lenka Kobylková, ti nás také provázeli po celou soutěž až do vyhlášení výsledků, kde každému zahráli fanfáru. 

Po seznámení s programem a úvodním slovu, které pronesl předseda OMS Česká Lípa p. Petr Lípa začala vlastní soutěž. 

Přezkušování se ujali p. Zdeňka Fazekašová - kynologie, Bc. Lenka Kobylková - botanika, p. Karel Stiner - střelectví, p. David Šobáň - zdravověda, Jaroslav Švarc - zoologie, Josef Lukavec - péče o zvěř. 

Soutěžící čekaly také náročné testy a bylo to znát při zahájení psaní testů, kde bylo v místnosti cítit nervozitu a napětí, ale to za chvilku opadlo. 

Nutno však objektivně přiznat, že úroveň znalostí byla velmi slušná, za což patří velké poděkování všem, kdo děti na soutěž připravovali. 

Když hodnotitelská komise posoudila záznamy s odpověďmi každého soutěžícího, a spočítala všem body, svolali naši trubači účastníky k nástupu vyhlášení výsledků. 

Těsné vítězství obhájila z loňského roku Kateřina Vencláková. Bylo to opravdu o pověstný fous před Jiřím Klivanem. Na třetím místě se umístil Jindřich Kreisinger a čtvrtá skončila Eliška Kohoutová.  

Na dalších místech se umístili: Jiří Bruthans, Natálie Nedbalová, Jakub Řehák, Vojtěch Bruthans, Filip Matys, Jaroslav Nedbal a Anna Koubová. 

Účastníci prokazovali i to, jakou mají mušku, střelbou ze vzduchovky, ale ta nebyla součástí bodování v rámci ZST. Nad touto disciplínou bděl p. Jindřich Fazekaš, který  ji zajišťoval. 

 

Výsledková listina střeleb ze vzduchovky dala na vědomí, že nejlepší trefu měl Jakub Řehák. 

Všichni soutěžící obdrželi diplom a věcné ceny, které jim předal předseda OMS p. Petr Lípa s adeptem Jiřím Kašem. Vlastní srnčí trofeje předal předseda kulturní komise p. Petr Slaba. 

Občerstvení pro děti, a nejen pro ně, bylo zajištěno pořádajícím MS, ale to hlavní bylo v jejích režii - tak jsme si pochutnávali na opékaných párcích, klobásách, k tomu limo, čaj a pro ty starší tam také něco bylo, a jako sladká odměna posloužily čerstvé koblihy. 

Samozřejmě vítěz se zúčastní celostátního kola o ZST a věřím, že náš OMS bude příkladně reprezentovat v této náročné soutěži. 

Chci poděkovat hospodáři p. Václavu Bartošovi a všem myslivcům z MS Diana Brniště, kteří se o nás vzorně starali. Vždyť se jich sešlo 12. 

Slušné je také poděkovat sponzorům, kteří přispěli k úspěchu ZST, a byli to: 

LČR, Josef Lukavec, Městské lesy Č. Lípa, Miroslav Širlo, Petr Slaba. 

Poděkování patří všem myslivcům a nejen jim, kteří se po celý den dětem věnovali. 

Petr Lípa 

předseda OMS Česká Lípa