Přejít k hlavnímu obsahu

Uchazeči skládali zkoušku z myslivosti

Zkoušky o 1. LL
Dne 2.2. a 3.2.2019 se v Pertolticích pod Ralskem konaly zkoušky z myslivosti o 1. LL pod hlavičkou OMS Česká Lípa
Ke zkouškám se první den dostavilo 13 uchazečů, z toho 4 ženy a druhý den 9 uchazečů, z toho 2 ženy.
Uchazeči o 1. lovecký lístek, tak zúročili vědomosti nabyté při roční praktické přípravě, teoretické přípravě a absolvování praktických střeleb.

Zkušební komise ve složení:

Ing. Radek Lípa - předseda
Josef Lukavec - místopředseda
Petr Lípa, Libor Širlo, Karel Steiner, Jaroslav Tatarkovič, Emil Šůla, Jaroslav Křupala, Petr Adam - zkušební komisaři
Zdeňka Fazekašová - zapisovatelka

objektivně posoudila znalosti všech uchazečů v obou dnech.

Letos se zkoušelo podle nové směrnice ČMMJ, z.s. k organizování zkoušek z myslivosti včetně tematicky zpracovaných okruhů  a souborů jednotlivých otázek.

Toto klade větší požadavky na letory a zkušební komisaře, ale zvláště vyšší nároky na uchazeče  ohledně jejich vědomostí při zkoušce.

První den z 13-ti uchazečů uspělo 11, z toho 4 s vyznamenáním a 2 adepti neprospěli z jednoho předmětu. Druhý den z 9-ti uchazečů uspělo všech 9, z toho 2 s vyznamenáním.

Všichni úspěšní uchazeči obdrželi "Potvrzení o vykonané zkoušce z myslivosti". Z každého dne byl vybrán ten nejúspěšnější, který byl naším lektorem a trubačem Karlem Steinerem pasován na myslivce. Tito dva, již myslivci obdrží též povolenku k lovu srnčí zvěře I., a II. věkové třídy od MS Svornost Pertoltice, kterému za to patří velký dík.

Rádi bychom též poděkovali tomuto spolku za poskytnutí skvělého a důstojného zázemí pro pořádání celého kurzu, včetně závěrečných zkoušek a Radku Bekrovi za obětavé vaření po celý kurz.

Zdeňka Fazekašová
jednatelka OMS Česká Lípa