Přejít k hlavnímu obsahu

Zahájení kurzu o 1. lovecký lístek 2019

Dnem 26.1.2019 byl zahájen kurz o 1.lovecký lístek v Pertolticích pod Ralskem.
Tak jako loni nás příjemně překvapil poměrně vysoký počet 20-ti uchazečů.
Kurz slavnostně zahájil předseda OMS Česká Lípa p. Petr Lípa spolu s předsedou MS Svornost Pertoltice p. Radkem Bekrem za slavnostních fanfár našeho trubače p. Karla Steinera.

Po slavnostním zahájení proběhly 2 organizační hodiny, kdy  jednatelka OMS Česká Lípa p. Zdeňka Fazekašová seznámila nové uchazeče s průběhem celého kurzu. Všem byly předány studijní materiály, záznamy o praxi a také smlouvy k provedení praktické přípravy u MS.

Po organizačních hodinách zahájil svou přednášku p. Petr Adam s právními předpisy.

Po skončení teoretické části kurzu adepti jdou uchazeči do jednotlivých MS. Chtěl bych apelovat na MS, kde budou uchazeči praxi vykonávat, aby se jim člen ( členové ) MS věnovali, protože některým uchazečům praktické znalosti a dovednosti mnohdy zcela chybí a nelze je hodnotit jen z několika záznamů v "Zápisníku adepta".

Lektoři to budou mít náročnější, protože musí přivyknout na nové jednotné soubory otázek a systém hodnocení znalostí .

Příprava našich mysliveckým nástupců by se měla stát společnou prací nás zkušenějších členů a funkcionářů na všech spolkových úrovních.

OMS Česká Lípa si velice váží spolupráce s MS Svornost Pertoltice a obcí Pertoltice při zajišťování zázemí pro tento kurz, protože skvělé prostředí je důležité pro všechny zúčastněné, ať již se jedná o uchazeče, či lektory.

OMR OMS Česká Lípa přeje všem uchazečům hodně zdaru při studiu a následující rok při zkouškách o 1.LL