Přejít k hlavnímu obsahu

Zkoušky z myslivosti

Zkoušky z myslivosti o 1. lovecký lístek - Zahrádky 6.2.2016
Ke zkouškám se dostavilo 13 uchazečů, z toho byly 2 ženy.
Po počáteční nervozitě uchazečů byly zkoušky v 09:30 hod zahájeny předsedou senátu ing. Radkem Lípou.

Po té se uchazeči rozešli k jednotlivým zkušebním komisařům, kteří ohodnotili jejich roční snažení.
Všech 13 uchazečů prospělo, z toho 4 s vyznamenáním.
Po předání vysvědčení byl nejlepší adept pasován na myslivce, a tímto adeptem byla ing. Lucie Kotrbatá, která měla ze všech předmětů "Prospěla s vyznamenáním".
Zkoušky byly velmi dobře připraveny jak ze strany OMS, což je zásluhou jednatelky p. Zdeňky Fazekašové, tak ze strany p. Igora Kašpara, který nám zajišťoval občerstvení, poděkování též patří obci Zahrádky za zapůjčení sálu.
Tímto děkujeme všem MS, kde mohli uchazeči provádět svou praxi a byla jim věnována patřičná pozornost, dále děkujeme všem lektorům, kteří se podíleli
na úspěšném zakončení kurzu.

Petr Lípa
předseda OMS Česká Lípa